Hallitus 2020

Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat YTY ry:n hallitus päätetään vuosittain järjestettävässä syyskokouksessa. YTY ry:n hallitukseen voi lähteä kuka vain opiskelijavaikuttamisesta ja edunvalvonnasta kiinnostunut opiskelija. Hallitukseen pyritään mahdollisuuksien mukaan valitsemaan hakijoita mahdollisimman monipuolisesti kaikista yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ainejärjestöistä, jotta edunvalvonta olisi mahdollisimman tasavertaista, ja jotta kaikki järjestöt olisivat edustettuna YTY ry:n hallituksessa. Jokaisella jäsenjärjestöllä on äänioikeus hallitusaktiivien valinnassa.

YTY ry:n toisessa, eli vuoden 2020 hallituksessa on mukana kaikkiaan kahdeksan jäsentä neljästä eri ainejärjestöstä. Lisäksi hallituksen tukena on kolmihenkinen toimihenkilötiimi. YTY:n toinen hallitus valittiin syyskokouksessa maanantaina 25.11.2019, ja hallitus järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan torstaina 12.12.

Heidi Kusnetsov

Puheenjohtaja

 • heidi.kusnetsov@tuni.fi
 • -
 • Interaktio ry

Emma Linnakallio

Varapuheenjohtaja & kopo

 • emma.linnakallio@tuni.fi
 • -
 • SOS ry

Venla Vepsäläinen

Rahastonhoitaja

 • venla.vepsalainen@tuni.fi
 • -
 • Interaktio ry

Mikael Marjamäki

Sihteeri

 • mikael.marjamaki@tuni.fi
 • -
 • Interaktio ry

Vili Riutta

Tapahtumavastaava

 • vili.riutta@tuni.fi
 • -
 • Patina ry

Mikael Wallin

Viestintävastaava

 • mikael.wallin@tuni.fi
 • -
 • Interaktio ry

Reetta Mäntylä

Tuutorivastaava

 • reetta.mantyla@tuni.fi
 • -
 • Interaktio ry

Merja Sovala

KV-vastaava

 • merja.sovala@tuni.fi
 • -
 • Teema ry

Toimihenkilöt 2020

Helena Rantakokko

Järjestövastaavatoimari

 • helena.rantakokko@tuni.fi
 • -
 • Cortex ry

Otso Lensu

Kopotoimari

 • otso.lensu@tuni.fi
 • -
 • Cortex ry

Sonja Veistinen

Tapahtumatoimari

 • sonja.veistinen@tuni.fi
 • -
 • Cortex ry

Vanhat hallitukset

YTY ry – Yhteiskunta ja terveystieteiden ylioppilaat
Close Menu
FinlandEnglish