Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteet on luotu takaamaan, että YTY:n toiminta ja tapahtumat ovat kaikille yhdenvertaisia. Periaatteiden tarkoituksena on edistää ja ohjata kohti avointa, viihtyisää ja kaikille turvallista yhteistoimintaa sekä helpottaa ongelmatilanteissa toimimista ja häirintään puuttumista. Turvallisemman tilan luominen on kaikkien vastuulla, joten on tärkeää, että jokainen pyrkii omalla toiminnallaan edistämään näitä periaatteita. 

Kaikessa YTY:n toiminnassa noudatetaan TREYn yhdenvertaisuussuunnitelmaa, ja tämä dokumentti täydentää YTY:n tulevaa yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Periaatteet perustuvat TREYn sekä YTY:n jäsenjärjestöjen turvallisemman tilan periaatteisiin, ja ne on luotu yhdessä YTY:n aktiivitoimijoiden kesken syksyllä 2021. 

Turvallisemman tilan periaatteet

  1. Jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen tilaan ja koskemattomuuteen.  Kunnioita toisten fyysisiä ja muunlaisia rajoja ja edellytä muita kunnioittamaan omia rajojasi. Sellainen toiminta, joka yhdelle voi tuntua luontevalta, voi toisesta tuntua ahdistavalta. Jos et ole varma toisen rajoista, voit myös aina kysyä! 
  2. Vältä tekemästä oletuksia toisten ulkonäön, käytöksen tai muun syyn perusteella. Toisen kokemuksia, seksuaalista suuntautumista, sukupuolta, terveydentilaa, toimikykyä, sosioekonomista taustaa, uskonnollista tai poliittista vakaumusta, kansallisuutta, kieltä tai muuta vastaavaa ominaisuutta ei voi tietää häntä tuntematta. Suhtaudu ajatteluusi kriittisesti ja kunnioita muiden oikeutta itsensä määrittelyyn kyseenalaistamatta toisen identiteettiä. Huomioi yhteisön moninaisuus ja arvosta yksilöiden erilaisuutta. Välitä siitä, miten tekosi ja sanasi vaikuttavat muihin, äläkä arvota ketään tietämyksen tai kiinnostuksen kohteiden pohjalta.
  3. Rasismi, seksismi, ableismi, homofobia, transfobia ja muu syrjintä eivät ole sallittuja YTY:n tapahtumissa ja toiminnassa. Vältä yleistävää ja stereotyyppistä puhetapaa muista ihmisistä ja ihmisryhmistä. Jos havaitset epäasiallista käytöstä, puutu siihen rauhallisesti ja asiallisesti. Tunnista ja tunnusta myös omat etuoikeutesi ja pyri toimimaan ne tiedostaen. Jos omaa toimintaasi tai käytöstäsi kritisoidaan, suhtaudu asiaan rakentavasti ja pyri toimimaan tulevaisuudessa paremmin. Häirintä- ja syrjintätapauksissa voit aina olla yhteydessä TREYn häirintäyhdyshenkilöihin. 
  4. Pyri omalla toiminnallasi luomaan hyväksyvää keskusteluilmapiiriä, joka on avoin mutta ei velvoittava. Ole huomaavainen muita kohtaan ja pidä huolta siitä, että kaikki tulevat kuulluiksi ja pääsevät osalliseksi. Kiinnitä huomiota siihen, miten sanasi ja tekosi vaikuttavat muihin – jos joku vaikuttaa esimerkiksi ahdistuvan tietystä puheenaiheesta, aiheen voi ohjata kohteliaasti muualle. Muista, että jokainen tekee virheitä, joten on tärkeää antaa mahdollisuus oppia ja kehittyä turvallisessa ympäristössä. Pyri huomioimaan se, että kaikki eivät halua olla yhtä paljon äänessä tai esillä, ja kunnioita toisten puheenvuoroja kuuntelemalla. 
  5. Jos tapahtumassa käytetään alkoholia, älä painosta ketään juomaan tai kysy, miksi joku ei juo. Muista, että humalatila ei ole peruste käyttäytyä huonosti. On tärkeää pitää päihtyneistä kanssajuhlijoista huolta ja varmistaa, ettei kukaan huonossa kunnossa oleva henkilö jää yksin. 
  6. Jos kohtaat syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä, voit olla yhteydessä tapahtuman järjestäjiin tai YTY:n hallituksen jäseniin paikan päällä tai nettisivuilta löytyvien yhteystietojen kautta. Syrjintä- ja häirintätapauksissa voit aina olla yhteydessä TREYn häirintäyhdyshenkilöihin (hairintanainen@trey.fi ja @hairintamies@trey.fi). Kiireellisissä hätätilanteissa on tärkeää olla yhteydessä hätänumeroon 112. 

 

 

YTY ry – Yhteiskunta ja terveystieteiden ylioppilaat
Close Menu
FinlandEnglish